Ik ga voor kwaliteit.  Onderwijs is van cruciaal belang om kwaliteit te bereiken: kwaliteit van leven, kwaliteit in de samenleving, kwaliteit van instituties. Evenzeer is het van belang dat de kwaliteit van onderwijs gegarandeerd wordt. En wat is kwaliteit in onderwijs, onderzoek en dienstverlening? Hoe maken we dat zichtbaar? Hoe zorg je er voor dat er studenten en professionals een goede opleiding krijgen en dat het diploma is waar het voor staat.  Hoe zorgen we dat we de beste mensen behouden en wie zijn dat die beste mensen?

Op scholen, in ziekenhuizen, hogescholen en  universiteiten willen de medewerkers vooral graag hun werk goed doen: onderwijs geven, diensten verlenen, onderzoek doen en patiënten beter maken.

Maar doen ze het ook goed?  En hoe kunnen ze dat laten zien?

 

Daarin kan ik ondersteunen:

 • Bij het opzetten van een kwaliteitszorgsysteem
 • Door onderzoek te doen.
 • Door te adviseren.
 • Door coaching.
 • Door training.
 • Door het schrijven van rapporten.

 

Voor welke onderwerpen:

 • kwaliteit van onderwijs
  • – zelf – evalueren
  • pdca cyclus
  • kwaliteit van examens
  • toetsbeleid
  • toetsen van het eindniveau
  • extern lid examencommissie.

 

 • kwaliteit van onderzoek

hoe schrijf je dat op? Wat is valorisatie, sociale relevantie, welke indicatoren kun je gebruiken, waar haal je de gegevens vandaan.

 • kwaliteit van dienstverlening

welke technieken kun je gebruiken om kwaliteit van dienstverlening te monitoren, wie betrek je daarbij, hoe kun je normen stellen.

 • kwaliteit van personeel
  • werving,
  • selectie,
  • loopbaanbeleid,
  • diversiteit
  • coaching en mentoring

Waar houd ik van:

 • Projectmatig werken
 • Resultaatgericht bezig zijn
 • Zorgen dat een proces goed verloopt
 • Adviseren
 • Schrijven
 • Redigeren
 • Analyseren

 

Ik heb ervaring met organisatieadvies, situaties analyseren, organisaties in kaart brengen, visies verzamelen en tot een geheel brengen.

Professionals en wetenschappers hebben enorm veel kennis en inzicht, wat ingezet kan worden bij het vormgeven en functioneren van een organisatie. Ik vind het belangrijk daarvan gebruik te maken, de ervaringen serieus te nemen en mee te nemen in de organisatieontwikkeling. Dat bereiken we niet door vergaderen. In vergaderingen hebben mensen de neiging standpunten in te nemen, coalities te vormen en overwinningen te behalen. Het is veel effectiever om er gezamenlijk aan te werken en iedereen afzonderlijk te horen over hun ervaringen, meningen en kennis.