positie examencommissie in het hoger onderwijs

Examencommissies in het hoger onderwijs lijken zich steeds meer bewust van de taken die ze hebben in het bewaken van de toetskwaliteit en de kwaliteit van de afgestudeerden, maar voelen zich vaak nog onvoldoende ingebed en uitgerust om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Dat de examencommissie volgens de wet een onafhankelijke positie heeft en dat niemand aan het college van bestuur hiërarchisch verantwoording hoeft af te leggen over het functioneren in de examencommissie is nog niet volledig in de instellingen doorgedrongen. Deze positie, die ook inhoudt dat examencommissies het recht hebben alle informatie op te vragen die zij nodig denken te hebben, is cruciaal.

Het blijkt belangrijk te zijn als examencommissies kunnen terugvallen op een algemeen toetsbeleid van de instelling.

Mogelijke knelpunten zijn verder:

  • De individuele docent kan te gemakkelijk zijn of haar eigen gang gaan en zich niet conformeren aan de afspraken inzake bevorderen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen.
  • Een gebrek aan vertrouwen in de organisatie waardoor transparantie te wensen overlaat.

het nut van procedures en rapporten

Aan Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt heel wat gemopperd over de hoeveelheid regels en de grote hoeveelheden tekst die er afgeleverd moeten worden om te verantwoorden wat er gedaan is met het overheidsgeld: ‘gaat allemaal af van de tijd voor onderwijs en onderzoek’.

Maar de nadelen van het ontbreken van controle op het naleven van afgesproken regels en het ontbreken van een transparante besluitvorming veroorzaakt nog veel meer vertraging zo blijkt hier aan de Anton de Kom Universiteit.

Het is toch wel handig als duidelijk welk examenreglement geldig is, dat van 2005 , of die van 2012?. En wat gebeurt er als je niet aan alle eisen kunt voldoen, zoals het voorschrift dat een afstudeerbegeleider gepromoveerd moet zijn?

Het blijkt toch ook wel handig als de taken en rollen van een opleidingsdirecteur niet alleen omschreven zijn, maar ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Hoe kun je personeel aanspreken op de taken die ze niet of niet goed uitvoeren terwijl je niet de bevoegdheid hebt om te beoordelen en het ook onduidelijk is wie dan wel beoordeelt?

En er is een afstudeerreglement, maar wie controleert of dat uitgevoerd wordt?

Dat zijn zo wat vragen die opduiken nu ik te gast ben bij de afdeling kwaliteitszorg van de ADEKUS en omdat we erg van afkortingen houden wordt dat afgekort tot ADEK.

het belang van een universiteit

Universiteiten kunnen voor een stad, een regio of voor een land enorm belangrijk zijn. Ze trekken creatief talent aan en dragen vaak bij aan economische en culturele bloei. Ik denk dan ook dat de Anton de Kom Universiteit van Suriname van groot belang is om talent en expertise voor Suriname te ontwikkelen en te behouden. Ik ga deze universiteit de komende drie weken bezoeken en zal over mijn ervaringen berichten.