University Colleges

University Colleges bieden hun studenten de mogelijkheid om zich breed te blijven ontwikkelen, in literatuur, sociologie, psychologie en wis- en natuurkunde, bijvoorbeeld. Een verlengde middelbare school, stel ik me er bij voor, maar dan zonder woordjes leren. Je mag er veel projecten uitvoeren en eindeloos opstellen schrijven. Het moet heerlijk zijn om je niet meteen na je school te hoeven verdiepen in de thermodynamica of verzekeringskunde, maar nog een aantal jaren door te kunnen gaan met algehele vorming.  Studenten aan een University College worden ook flink uitgedaagd, ze moeten hard werken om aan alle eisen te kunnen voldoen. Verdieping in veel verschillende vakken en projecten en het schrijven van opstellen vraagt immers veel tijd en inspanning. Dat is volgens mij heel positief, niets werkt motiverender en geeft meer zelfvertrouwen dan intensief en hard werken, dat tot resultaat leidt.

Ik denk nu dat ik graag naar een University College was gegaan na mijn middelbare school. Dat denk ik nu, maar toen hoogstwaarschijnlijk niet.  Als 18 jarige wilde ik zelfstandig zijn, niet meer bij mijn ouders, maar dus ook niet intern in een college wonen. Ik wilde niet alleen maar studeren, maar ook leven en werken, ik wilde een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van een rechtvaardige maatschappij. Het laatste waar ik toen op zat te wachten was een verlengde schooltijd.

Overigens, nu steeds meer studenten bij hun ouders thuis blijven wonen en het verschijnsel ouderdagen en voorlichting over de studie aan ouders aan veel opleidingen gemeengoed is geworden, is intern in een college wellicht al heel zelfstandig. En, ook overigens, is een deel van de opleiding binnen de University Colleges expliciet gericht op het leveren van bijdragen aan de maatschappij.

Een andere  serieuzer bedenking is echter dat het niet voor elke 18-jarige is weggelegd om alleen maar te studeren. De kosten voor inschrijving aan een University College zijn 10.000- 12.000 per jaar en er is geen ruimte voor bijbaantjes.  Om te voorkomen dat alleen welgestelden aan colleges kunnen studeren zou er serieus werk gemaakt moeten worden van beurzenprogramma’s.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.