Engels in het hoger onderwijs

Mensen die zich in een aantal talen goed kunnen uitdrukken hebben mijn grote bewondering en hebben een grote voorsprong in allerlei situaties, zowel in het sociale verkeer als op de arbeidsmarkt.

Ik betreur het nog steeds dat mijn opleiding geheel in het Nederlands was en ik nooit goed heb geleerd, noch gedurfd om andere talen dan het Nederlands  met hetzelfde gemak te gebruiken.

Engels in het onderwijs: zeker doen dus, heel goed als studenten leren zich in het Engels uit te drukken op hun vakgebied .

Sommige mensen echter overdrijven. Wat ergernissen:

  • Zo nemen mensen automatisch als ze een woordje Engels spreken de onhandige Angelsaksische gewoonte over om de tijd uit te drukken in a.m. en p.m. in plaats van de handige Europese tijdrekening die door telt tot 24.00 uur.
  • Dat er in het Engels op een merkwaardige wijze met meervoud en enkelvoud en bijbehorende werkwoorden wordt omgesprongen, dat moet dan maar. Maar waarom data in het Nederlands dan ook enkelvoud moeten zijn is mij een raadsel. Studenten denken waarschijnlijk dat ze heel geleerd bezig zijn als ze ‘data is’ opschrijven in een Nederlandstalig onderzoeksverslag. Ook het begrip media wordt, vaak ook in de media zelf, regelmatig verbonden aan een werkwoord in enkelvoud. Sprekers en schrijvers die zich daaraan schuldig maken geven er feitelijk blijk van totaal niet te begrijpen wat het begrip inhoudt.
  • Getalsnotaties zijn een ander probleempje. Hoeveel is 1,000? Op zijn Europees 1 of op zijn Angelsaksisch 1000? Ik stel voor dat daar in de VN een besluit over wordt genomen.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.