Balans

Op een balans moet je stil staan anders kiept ie. Dus waarom zouden we er naar streven om in balans te zijn, dat is het zelfde als streven naar niets doen, naar stil staan. Dat leidt dus nergens toe.

Volmaakt zijn is ook een soort evenwicht dat tot stilstand leidt.

Ook al wil je sommige fouten helemaal niet maken, van fouten leer je.  Je moet niet weten,  je moet zoeken.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.