Voortrekken bij de TU/e

Toen ik in 2001 promoveerde op het onderwerp ‘de positie van vrouwen aan universiteiten’ en concludeerde dat de menselijke eigenschap om in netwerken te denken organisaties tegenhoudt om buitenstaanders aan te trekken, universiteiten tegenhoudt om meer vrouwen op hogere wetenschappelijke posities aan te trekken, werden er, net als nu aan het beleid van de TU Eindhoven, enkele artikelen aan dit onderwerp gewijd in de landelijke pers. Ook toen putten de titelmakers zich uit in contraproductieve creaties als: ‘Trek vrouwen voor, dan komen ze er wel’. Ook toen had vooral dat soort publiciteit tot gevolg dat vrouwen zich haastten om duidelijk te maken dat zij er voor pasten om aangenomen te worden omdat ze vrouw zijn.

Ik ben heel vaak niet aangenomen omdat er iemand anders, een man of een vrouw, op de betreffende vacature aangenomen werd. Niet omdat ik de kwalificaties niet had, maar die andere paste net ietsje beter. Heel vervelend, ik was net ietsje meer buitenstaander dan de ietsje beter passende kandidaat. Natuurlijk hebben die organisaties waar ik solliciteerde, zowel gelijk gehad, als heel veel gemist. Ze misten mij namelijk, mijn kwalificaties, mijn inzet en mijn prettige aanwezigheid. En ze hadden gelijk, want ze hadden iemand aangenomen waarvan ze dachten: ‘die snappen wij, die lijkt op ons’. Ik ben niet de enige die wel eens buitenstaander is, ook witte mannen ontbreekt het wel eens aan een netwerk in een organisatie, waar ze zouden willen werken en de juiste kwaliteiten voor hebben. Ook dan kost het heel wat moeite om de organisatie te overtuigen dat ze juist die persoon moeten hebben. Het lijkt bijvoorbeeld veiliger om iemand aan te nemen die al eens in dezelfde of eenzelfde organisatie gewerkt heeft, het is makkelijker om met iemand te werken die jouw humor en jouw hobby deelt, met wie je over de beste kapper, over de kinderen en de juiste nagellak kunt kletsen.

Soms moet een organisatie iets ondernemen om buitenstaanders aan te trekken, moeten er drastische maatregelen genomen worden, positieve actie worden toegepast.

De TU Eindhoven heeft zeer dringend behoefte aan vrouwelijke wetenschappers en dus gaan ze vrouwelijke wetenschappers aantrekken, niet voortrekken. Goede maatregel, helaas heb ik de kwalificaties niet.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.