het nut van procedures en rapporten

Aan Nederlandse universiteiten en hogescholen wordt heel wat gemopperd over de hoeveelheid regels en de grote hoeveelheden tekst die er afgeleverd moeten worden om te verantwoorden wat er gedaan is met het overheidsgeld: ‘gaat allemaal af van de tijd voor onderwijs en onderzoek’.

Maar de nadelen van het ontbreken van controle op het naleven van afgesproken regels en het ontbreken van een transparante besluitvorming veroorzaakt nog veel meer vertraging zo blijkt hier aan de Anton de Kom Universiteit.

Het is toch wel handig als duidelijk welk examenreglement geldig is, dat van 2005 , of die van 2012?. En wat gebeurt er als je niet aan alle eisen kunt voldoen, zoals het voorschrift dat een afstudeerbegeleider gepromoveerd moet zijn?

Het blijkt toch ook wel handig als de taken en rollen van een opleidingsdirecteur niet alleen omschreven zijn, maar ook daadwerkelijk uitgevoerd kunnen worden. Hoe kun je personeel aanspreken op de taken die ze niet of niet goed uitvoeren terwijl je niet de bevoegdheid hebt om te beoordelen en het ook onduidelijk is wie dan wel beoordeelt?

En er is een afstudeerreglement, maar wie controleert of dat uitgevoerd wordt?

Dat zijn zo wat vragen die opduiken nu ik te gast ben bij de afdeling kwaliteitszorg van de ADEKUS en omdat we erg van afkortingen houden wordt dat afgekort tot ADEK.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.