positie examencommissie in het hoger onderwijs

Examencommissies in het hoger onderwijs lijken zich steeds meer bewust van de taken die ze hebben in het bewaken van de toetskwaliteit en de kwaliteit van de afgestudeerden, maar voelen zich vaak nog onvoldoende ingebed en uitgerust om zaken ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen.

Dat de examencommissie volgens de wet een onafhankelijke positie heeft en dat niemand aan het college van bestuur hiërarchisch verantwoording hoeft af te leggen over het functioneren in de examencommissie is nog niet volledig in de instellingen doorgedrongen. Deze positie, die ook inhoudt dat examencommissies het recht hebben alle informatie op te vragen die zij nodig denken te hebben, is cruciaal.

Het blijkt belangrijk te zijn als examencommissies kunnen terugvallen op een algemeen toetsbeleid van de instelling.

Mogelijke knelpunten zijn verder:

  • De individuele docent kan te gemakkelijk zijn of haar eigen gang gaan en zich niet conformeren aan de afspraken inzake bevorderen van de kwaliteit van toetsen en beoordelen.
  • Een gebrek aan vertrouwen in de organisatie waardoor transparantie te wensen overlaat.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.