University College verrijking van de stad

Nu B en W van de gemeente Haarlem besloten hebben over te willen gaan tot de aankoop van de Koepelgevangenis en direct door te verkopen aan de stichting Panopticon wordt de kans dat er een University College in Haarlem komt aanmerkelijk vergroot. Panopticon wil er immers een University College in vestigen.

University Colleges bieden een brede Engelstalige bachelor-opleiding: Liberal Arts & Sciences. Studenten stellen zelf een programma samen uit aanbod in de geesteswetenschappen, sociale en exacte wetenschappen. Sommige University Colleges hebben daarbij nog een – extra – eigen profiel bijvoorbeeld in de technische wetenschappen of op het gebied van internationaal recht. University colleges bestaan al in verschillende universiteitssteden en in Middelburg. Een University College verzorgt intensief onderwijs en daagt de studenten om optimaal te presteren. Van de bezoeken die ik, als lid van een visitatiecommissie, mocht bijwonen aan deze Colleges werd ik altijd erg blij van het enthousiasme van studenten en docenten voor deze vorm en deze inhoud van onderwijs. De komst van een University College in Haarlem zou  een enorme verrijking voor de stad betekenen.

Door Barbara van Balen

Ik ben begaan met de kwaliteit van onderwijs. Ik lever daaraan graag mijn bijdrage door advies gebaseerd op onderzoek vanuit een positie op afstand.