Op 9 juli 2021 sluit ik mijn werkzaamheden als expert kwaliteitszorg in het Hoger Onderwijs af.

 

Ik heb met veel plezier gewerkt als projectleider en secretaris bij opleidings- en onderzoeksvisitaties, onderzoek gedaan naar toetsbeleid, naar het functioneren van examencommissies en advies gegeven bij het schrijven van zelfevaluatierapporten.

9 juli is een mooi moment om er een punt achter te zetten en mij te richten op andere activiteiten in het sociale domein in Haarlem.

 

contact: barbara[at]barbaravanbalen.nl